Styrelsen

Om du har funderingar, frågor, synpunkter, förslag eller något annat som berör styrelsen så kan ni komma i kontakt med oss via nedan adress: atfstyrelse@gmail.com

 

Styrelsemedlemmar:

Andrés Uribe – ordförande – Ådalsvägen 25

Niclas Sjögren – kassör – Hemsövägen 8

Helena Kernell – ledamot – Ransätersvägen 6

Gunnar Siréus – ledamot och ansvarig för hemsidan – Grimstahamnsvägen 4

Linda Holmqvist– ledamot – Kvarnstugvägen 13

Anna Ryvallius – ledamot – Hemsövägen 12

Linn Svensson – ledamot – Drottningholmsvägen 530

Clara Axdorph – ledamot – Grimstahamnsvägen 21

Materialförvaltare

Clara Axdorph – epostclara.axdorph@gmail.com

Revisor

Anette Weman – Skällnoravägen 18

Valberedning

Emil Olsson  – Fagerviksvägen 33

Gunnar Siréus – Grimstahamnsvägen 4