Gatuombud

Nedan är föreningens gatuombud.

Reviderad 2016-01-28

Gata Gatuombud Nr
Alstersvägen Jessica Ryer 25
Drottningholmsvägen 501-517 Se Ekebyvägen
Drottningholmsvägen 502-524 Linn Svensson 530
Drottningholmsvägen 528-562 Linn Svensson 530
Ekebyvägen Vakant, ersättare söks
Fagerviksvägen Emil Olsson 33
Grimstahamnsvägen Sophie Piir 27
Gurlitavägen se Österåsvägen
Hemsövägen Lena Öberg 16
Kvarnstugvägen Emma Gretzer 29
Ransätersvägen se Fagerviksvägen
Rånövägen Staffan Tornblad 19
Skällnoravägen Vakant, ersättare sökes
Tivedsvägen Se Ekebyvägen
Wadköpingsvägen Helena Hervius-Askling 16
Ådalsvägen Joanna Moberg 6
Öbackavägen Anna Olsson 9
Österåsvägen Vakant, ersättare sökes